Cover image of song Och, życie kocham cię nad życie by Edyta Geppert

Artist:Tags: Och, życie kocham cię nad życie free lyrics , Download lyrics, youtube video of Och, życie kocham cię nad życieTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Och, życie kocham cię nad życie

Uparcie i skrycie
Och życie kocham cię kocham cię
Kocham cię nad życie
W każdą pogodę
Potrafią dostrzec oczy moje młode
Niebezpieczną twą urodę

Persistently and secretly
Oh life I love you I love you
I love you more than life
In all weathers
Able to see my young eyes
Thy dangerous beauty


Kocham cię życie
Poznawać pragnę cię pragnę cię
Pragnę cię w zachwycie
Choć barwy ściemniasz
Wierzę w światełko które rozprasza mrok

I love you life
I want you to know I want you
I wish I was in awe
Although the color fades
I believe in the light that dispels darkness


Wierzę w niezmienność
Nadziei nadziei
W światełko na mierzei
Co drogę wskaże we mgle
Nie zdradzi mnie
Nie opuści mnie

I believe in the trustworthiness
Hope Hope
The light on the spit
What path will show in the fog
Do not betray me
Do not forsake me


A ja szepnę skrycie
Och życie kocham cię kocham cię
Kocham cię nad życie
Choć barwy ściemniasz
Choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz
Choć się marnie odwzajemniasz

And I whispered secretly
Oh life I love you I love you
I love you more than life
Although the color fades
Although the journey more enjoyable to me not
Although a poorly reciprocates


Kocham cię życie
Kiedy sen kończy się kończy się
Kończy się o świcie
A ja się rzucam
Z nadzieją nową na budzący się dzień

I love you life
When the dream ends ends
Ends at dawn
And I throw
With the hope of awakening a new day


Chcę spotkać w tym dniu
Człowieka co czuje jak ja
Chcę powierzyć mu
Powierzyć mu swój niepokój
Chcę w jego wzroku
Dojrzeć to światełko które sprawi
Że on powie jak ja- jak ja

I want to meet on this day
Human what it feels like I
I want to entrust him
Entrust to him their concern
I want in his eyes
See the light that makes
He says that like me-like me


Uparcie i skrycie
Och życie kocham cię kocham cię
Kocham cię nad życie
Jem jabłko winne
I myślę ech ty życie łez mych winne
Nie zamienię cię na inne

Persistently and secretly
Oh life I love you I love you
I love you more than life
I eat an apple wine
And I think oh you owe my life tears
I will make thee not to other


Kocham cię życie
Poznawać pragnę cię pragnę cię
Pragnę cię w zachwycie
I spotkać człowieka
Który tak życie kocha
I tak jak ja
Nadzieję ma

I love you life
I want you to know I want you
I wish I was in awe
I meet a man
Who so loves life
And just like me
Hope is


Comments

Och, życie kocham cię nad życie Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.