Artist:Tags: Nie wrócę na Itakę free lyrics , Download lyrics, youtube video of Nie wrócę na ItakęTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Nie wrócę na Itakę

Nie lubię, nie lubię wracać
Dumną ręką kołatać do wrót
To gorsze, niż stała praca
Taki jednorazowy powrót

I do not like, I do not like to go back
Proudly hand to knock at the gate
It's worse than a permanent job
Such one-off return


Lecz jakież połacie powietrza
Jakie przestrzenie wody
Przemierzyć będzie mnie trza
By nie wrócić, jak Odys

But What areas of air
What are the water spaces
I will crawl trza
Would not return, as Odysseus


refrain:
Nie wrócę na Itakę
Ocean tnąc na pól
W przeciwną stronę sztagiem
Ocean będę pruł
O dom rodzinny nie dbam
Ani o kraju rząd
Ja jeszcze z roczek, ze dwa
Popływać chcę pod prąd

refrain:
I will not return to Ithaca
Ocean cutting in half
In the opposite direction sztagiem
I pruł Ocean
The family home I do not care
Neither the government of the country
I have yet one year old, with two
I want to swim against the tide


Raz mi się przyśnił Epikur
Objął mocno, pokazał palcem
Hen, w dali spodek konfitur
I herbatę, i ciastko z zakalcem

Once I dreamed of Epicurus
He embraced hard to beat finger
Hen, a saucer of jam in the distance
And tea and cake with the raw spot


Sen pachnie spożywczym hurtem
Brzuchem wstrząsają dreszcze
Hej, tam ster w lewo, na burtę
Dobranoc, popływam jeszcze

Sen. smell food in bulk
Belly shake the chills
Hey, where the rudder to the left, on the side
Good night, swim more


refrain

refrain


Ktoś może lubi podróże
Przez żywioły ogniste i mokre
Lecz ja marynarce służę
Moją ojczyzną jest okręt

Someone may like to travel
By the elements of fire and wet
But I serve the Navy
She is my homeland


Deszcz wymył stempel z paszportu
Zdjęcie porwały sztormy
Kto chce, niech wraca do portu
Ja nie wrócę do normy

The rain came up with a passport stamp
Photo captured storms
Whoever will, let him return to port
I'm not coming back to normal


refrain

refrain


Comments

Nie wrócę na Itakę Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.