Cover image of song Lompakossa kuolema by Steen1

Artist:

Lompakossa kuolema by Steen1 is part of the album "Varasta pomolta" .

Tags: Lompakossa kuolema free lyrics , Download lyrics, youtube video of Lompakossa kuolemaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Lompakossa kuolema

Mä lastaan aikapommeja mun ostoskärryihin
kaadan napalmia pikkulasten pinnasänkyihin
mä oon osa kansainvälistä kidutusta
palkaks saan kuvaa bagdadista ja mogadishusta
maailmanpoliisit pistää terroristit kuriin
öljysodan uhrit muuttaa naapuriin
ydinase tarkottaa, et istut öljyesiintymän päällä
kolme ydinsotaa kertoo, kuka planeettaa määrää

I'm her child time bombs my shopping cart
I pour napalm baby crib in the
I'm part of an international torture
palkaks I describe in Baghdad and Mogadishu
the world's policemen to put the terrorists under control
oil war victims to change the nearest neighbor
weapons I mean, you're sitting on oil deposit
three nuclear war will tell you who is the number of planets


musta mies listii keltaisen, et valkonen sais pitää
maanosan, varastetun punasilta miehiltä
seuraavaks miehiltä, kun silmät tyhjinä kannat
rahaa yritykseen, jonka omistaa supervalta

black man listii yellow, you should fold Valkonen
the continent, a stolen red bridge in men
seuraavaks men, when the eyes of empty positions
money for the company, which is owned by a superpower


sun lompakossa kuolema
et ammu laukaustakaan
sun lompakossa kuolema

Sun's death in your wallet
you do not shoot a shot
Sun's death in your wallet


pakolaiset rynnii supervaltaa pakoon
teräslintu syylkee tulta, naton pommit maata takoo
jenkkien talous, pakolaiset kaupan päälle
viihde vastineena todelliselle elämälle
jolle syydät massii maailman vallloittamiseksi
polta pallo, kunhan viihdettä vastaanottimeeni
keuhkot palaneet ja mustat, meidän sydämet
totuutta ei löydetä, katkaistaan kynämme

Refugees flee rynnii superpower
Steel Birds syylkee fire, NATO bombs pounding the country
Yankee economy, refugees are on sale
entertainment in return for real life
which syydät massive world vallloittamiseksi
burn the ball, as long as the entertainment for the receiver
lungs burned and black, our hearts
truth can not be found, cut off kynämme


käännä selkä hyvälle, se hautaa irakiin
pommei pudotetaan ja meidän päihin rasismii
oikeustouutistoimistojen avulla
väärän vallankäytön uhrit rastilan kaduilla
pelinappuloita globaalissa pelissä
luovutetaan erissä, riistäminen verissä
joiden toimesta rahoitetaan sotia
parempi sotia, tai sul ei oo kotia

turn back for good, it's buried in Iraq
pommei dropped on our heads and Racism
oikeustouutistoimistojen help
wrong exercise of the victims on the streets Rastilan
pawns in a global game
released in batches, deprivation verissä
to be financed by the wars
just wars, or sul no escaping home


sun lompakossa kuolema
et ammu laukaustakaan
sun lompakossa kuolema
sun lompakossa kuolema
et ammu laukaustakaan
sun lompakossa kuolema

Sun's death in your wallet
you do not shoot a shot
Sun's death in your wallet
Sun's death in your wallet
you do not shoot a shot
Sun's death in your wallet


kun hyväksytään pakolaiset, hyväksytään sota
hyväksytään sota, hyväksytään väkivalta
hyväksytään väkivalta, se kääntyy suo vastaan
se kääntyy suo vastaan, sä et oo turvassa
kun hyväksytään pakolaiset, hyväksytään sota
hyväksytään sota, hyväksytään väkivalta
hyväksytään väkivalta, se kääntyy suo vastaan
se kääntyy suo vastaan, sä et oo turvassa

the adoption of refugees, adopted in Wars
adopted in war, violence is accepted
Violence is accepted, it turns directly against the
it turns directly against, you're not gonna be safe
the adoption of refugees, adopted in Wars
adopted in war, violence is accepted
Violence is accepted, it turns directly against the
it turns directly against, you're not gonna be safe


Comments

Lompakossa kuolema Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.