Lyrics of Kukapa menee

Artist:Tags: Kukapa menee free lyrics , Download lyrics, youtube video of Kukapa menee
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Kukapa menee

Kauan sitten Jeesus muutti taivaaseen
valmistamaan paikkaa Hänen lapsilleen
Ennen lähtemistään hän antoi tehtävän
mennä kaikkeen maailmaan
jokaiselle kertomaan:
Uskomalla Jeesukseen saa uuden elämän

Long ago, Jesus was moved to heaven
to prepare the place for His children
Before leaving he gave to the task
to go into all the world
tell everyone:
Through faith in Jesus is given a new life


refrain:
Ja kukapa menee, jos me emme mee?
Ja kukapa tekee, jos me emme tee?
On tehtävä meidän, me tunnemme tien
Myös tietämättömille tiedon tiestä tästä vien

Refrain:
And who will go, if we do not mee?
And who is doing, if we do?
It is our task, we feel the road
Also be ignorant of this information highway


Zairen viidakoissa jo Herraa rukoillaan
Kiinan vankiloissa Jeesukseen uskotaan
Silti vielä monta on niitä jotka käy
peloissansa nukkumaan
tietämättä ollenkaan:
Turvata voi Jumalaan vaikkei Häntä näy

The jungles of Zaire to pray for the Lord
China jails Jesus is believed to
Still, many are still those who will
peloissansa sleep
knowing at all:
May God protect him appear even


refrain

Refrain


Monta todistajaa vielä tarvitaan
pitkin Himalajaa kyliin nousemaan
Ennen kuin sä lähdet, niin muista ensin tää:
Jeesus tahtoo täälläkin
joka luokkakaverin
ristin voiman paremmin jo voivan ymmärtää

Many witnesses are still needed
villages along the Himalayas to rise
Before you leave, so be sure to first MPLIANCEWITH:
Jesus wants to here as
a class guy
Cross power already better able to understand


refrain (2x)

refrain (2x)


Myös tietämättömille tiedon Jeesuksesta vien

Also ignorant of the knowledge of Jesus


Comments

Kukapa menee Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.