Cover image of song Ka 'opihi o kanapou by Keali'i Reichel

Artist:

Ka 'opihi o kanapou by Keali'i Reichel is part of the album "E Ō Mai" .

Tags: Ka 'opihi o kanapou free lyrics , Download lyrics, youtube video of Ka 'opihi o kanapou
Translated lyrics available in: Deutsch      

Lyrics of Ka 'opihi o kanapou

I Kanapou ka i'a makaiāuli
Me he pai pu'u ala i ho'opuu 'ia
Mai ka lae 'o Hālona
A ka ihu o ka lae 'o Kaule lā
'Ea lā 'ea lā 'eā

refrain:
    'O ka 'opihi hālala lā eā
    Hamohamo i ka pali hālala lā eā
    Kolo i ka pōhaku hālala lā eā
    Po'ipū 'umi'umi hālala lā eā
    'Ea lā 'ea lā 'eā

'O ka i'a ia i pokepoke 'ia
E ka lēhia o ke kulu aumoe
Hinuhinu wale i ka lihi o ke kai
I ke kai oluhia o Kalapakea lā
'Ea lā 'ea lā 'eā


Comments

Ka 'opihi o kanapou Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.