Artist:

Hej, człowieku chodź by Edyta Geppert is part of the album "Debiut" .

Tags: Hej, człowieku chodź free lyrics , Download lyrics, youtube video of Hej, człowieku chodźTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Hej, człowieku chodź

Raz filozof bardzo mądry łeb
Ze snu zbudził się nad wielką księgą
Po czym w chude piersi swe
Wziął powietrza tęgo
I wykrzyknął ile siły słowa te

Once a philosopher, a wise head
Awoke from a dream of a great book
Then in his skinny chest
Ably took the air
I exclaimed how much power these words


Hej człowieku chodź
Zmienię cię na lepsze
Zadatków sporo w tobie tkwi
Chodź dopomogę ci
Mądrość moja cię
W dziele tym podeprze
Na lepsze cię odmienię raz dwa trzy

Hey man, come on
You change for the better
Zadatków a lot of lies in you
Come on I will help you
My wisdom you
In this work, be supported by
At best you just turn one two three


Filozofa tego kumpel zaś
Równie elokwentny i niemłody
Łypnął znad uczonych ksiąg
Targnął rudą brodę
I riposta taka się rozległa w krąg

Philosopher and friend of the
Equally eloquent and oldish
Flashed from over learned books
Shook the ginger beard
I retort in such a vast circle


Hej człowieku chodź
Zmienię cię na gorsze
Zadatków sporo w tobie tkwi
Chodź dopomogę ci
Spore wady twe
Będą jeszcze sporsze
Na gorsze cię odmienię raz dwa trzy

Hey man, come on
You change for the worse
Zadatków a lot of lies in you
Come on I will help you
Spore thy faults
They will still sporsze
At worse you just turn one two three


A na koniec w ten uczony spór
Szare zwykłe życie się wtrąciło
I ofertą krótką swą
Wszystko pogodziło
Dla porządku zacytować warto ją

And at the end of this learned dispute
Grey normal life is plunged
I offer a brief his
All resigned
For the record, it is worth quoting


Hej człowieku chodź
Zmienię cię na drobne
Zadatków sporo w Tobie tkwi
Chodź dopomogę ci
Wątpię żeby był
Z tobą taki problem
Byś umiał temu przeciwstawić się

Hey man, come on
You change for a minor
Zadatków a lot of lies in you
Come on I will help you
I doubt that he was
With you have a problem
You could oppose the


Hej człowieku chodź
Zmienię cię na drobne
Zadatków sporo w tobie tkwi
Chodź dopomogę ci
Hej człowieku chodź
Dla mnie to nie problem
Na drobne zmienię cię raz dwa trzy

Hey man, come on
You change for a minor
Zadatków a lot of lies in you
Come on I will help you
Hey man, come on
For me it's not a problem
For small change you one two three


Comments

Hej, człowieku chodź Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.