Lyrics of Ge mej dej

Cover image of song Ge mej dej by Byz

Artist:

Ge mej dej by Byz is part of the album "Når Toppen I Botten Av En Sjuttis" .

Tags: Ge mej dej free lyrics , Download lyrics, youtube video of Ge mej dejTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Ge mej dej

Ah Byz jag vill känna dej i mej

Ah Byz I want to feel you in me


Har svårt att tänka
Är fängslad i min fantasi
Längtar och jag väntar på känslan
Som jag har när vi är själva
När jag ser dig bildas bilder i huvet
Ser en vilde som vill det
Som stönar, vrider och njuter
Men nuet tar mig tillbaka
Ger mig en smäll så jag vaknar
Vadar ut genom ångan
Som mina drömmar har fångat
Och ångrar genast
Varför alla tillfällen är få
Varför jag inte tog dig med mig
Varför tog jag dig inte då
Men då var allting runtomkring så komplicerat
Och flera andra faktorer
Var stora
Men ändå borde jag förstått
Att det som stått så länge på tapeten
Skulle vara där imorgon
För jag vet och alla vet det
Att sex
Och förhoppningar går hand i hand
Kvinna som man
För man har redan drömt om att man någon gång kan
Och jag kan och jag vet jag ska
Spendera natten med dig gumman
Bara du och jag

Difficulty thinking
Is imprisoned in my imagination
Longing and waiting for the feeling
As I have when we are ourselves
When I see you form pictures in my head
Does a wild man who wants it
As moaning, toss and enjoy
But the now takes me back
Gives me a bang so I wake up
Wading through the steam
As my dreams have caught
And regret immediately
Why all occasions are few
Why I did not take you with me
Why did I not get the
But then everything around so complicated
And several other factors
Where large
But still I ought to understand
That it has stood so long in the news
Should be there tomorrow
For I know and everyone knows it
The six
And the hopes go hand in hand
Woman man
Because you have already dreamed of it ever could
And I can and I know I will
Spend the night with your sweetie
Just you and me


refrain:
Ge mej dej
Spelar det nån roll om nån är din
Jag vill bara ha dig en gång till
Jag vet inte hur
Jag kommer klara
Av att inte få dig nu
Ge mej dej
Jag vill göra allt vi pratat om
Tänk inte på andra skit i dom
Ge mig dig
Ge mig dig
Jag måste ha dig
Ge mig dig
Ge mig dig inatt

Refrain:
Give me you
Does it matter if someone is your
I just want you again
I do not know how
I will cope
By not getting up now
Give me you
I want to do everything we talked about
Do not think of other crap in them
Give me your
Give me your
I need you
Give me your
Give me you tonight


För båda vet
Att i en evighet har tankarna funnits
Men tiden runnit ifrån oss
Vi har ju fan aldrig hunnit
Vi har vart där
Och riktigt nära någon gång
Men dom gångerna
Fick vi sluta
Fick stå kvar kalsongerna
Å såna saker gör ju saken inte bättre
Sett dig naken
Stått och kysst dig
Med din hand nere vid draken
Och haken har alltid varit
Dom tagit oss från varandra
Vi har gått olika håll
När vi hellre har velat stanna
Å andra har ingen aning om
Saker som vi vill göra
Allt vi pratar om
Ställningar vi vill köra
Och det förblir
Någonting vi å ingen annan vet
För vet dom om det hära äre
Inte våran hemlighet
Jag vet
Att idag ser det annorlunda ut
För du har pojkvän
Ett förhållande som inte vill ta slut
Men till slut
Kommer lusten efter vårat sex ta över
Får vi smyga vara tysta så att ingen annan hör det

For both know
That for an eternity, thoughts existed
But time has run away from us
We've never had time to fuck
We've been there
And really close to some point
But those few times
Did we stop
Remained in his underwear
On that kind of stuff does nothing it is not better
Seen you naked
Stood and kissed you
With your hand down at the dragon
And the catch has always been
They took us from one another
We have gone in different directions
When we'd rather have liked to stay
On the other have no idea
Things we want to do
All we're talking about
Scaffolding we want to run
And it remains
Something we know of no other
To let them know about the status to whom sub Åre
Not our secret
I know
The fact that today things are different
Because you have boyfriend
A relative who did not want to end
But in the end
Will lust after our six take over
Can we sneak to be quiet so no one else hears it


refrain

Refrain


För det är då
När jag är kåt
Jag tänker på
Oss båda två
(2x)

For that is when
When I'm horny
I think of
Both of us
(2x)


refrain (2x)

Refrain (2x)


Ge mej dej

Give me you


Comments

Ge mej dej Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.