Artist:Tags: Chwalcie potęgę pieniądza free lyrics , Download lyrics, youtube video of Chwalcie potęgę pieniądzaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Chwalcie potęgę pieniądza

Szczęście sprzyja bogatemu
A nieszczęście ubogiemu
W uszy wiatr wciąż wieje temu
Złote jabłka zaś tamtemu

Chance favors the rich
And unfortunately the poor
The wind still blows ears ago
Golden apples and that other one


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Bogacz zawsze się wywinie
Choćby był w najgorszej bździnie
Choćby nie wiem jak dołował
Stróż go anioł wyratował

The rich man always eversion
Though he was in the worst bździnie
No matter how dołował
Guardian angel rescued him


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Dla biednego kazamaty
I policja, tęgie baty
Kijem grzbiet mu wygarbują
Nie namaszczą, zakopują

For poor casemates
And the police, stout whips
Stick back to him wygarbują
Do not anoint, bury


Chwalcie potęgę pieniądza (3x)

Praise the power of money (3X)


Złoto, niebo i zaszczyty
Kałdum pełny, żywot syty
Przyjaciele i wesele
Gdy kto ma dukatów wiele

Gold, Sky and honors
Kałdum full, full life
Friends and wedding
When someone has a lot of ducats


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Kto ubogi był ten będzie
Żył w robactwie, umrze w nędzy
Pod płotem go pochowają
Duszę diabłu zaprzedają

Who was the poor will
He lived in robactwie, dies in poverty
Bury him under the fence
Trades his soul to the devil


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Choćbyś gwałcił, choćbyś grzeszył
Choćbyś kogoś nożem przeszył
Choćbyś osrał dostojnika
Za pieniądze się wymigasz

Though rape, even if sin
Even if someone with a knife has pierced
Though osrał dignitary
For money to wymigasz


Chwalcie potęgę pieniądza (3x)

Praise the power of money (3X)


Choćbyś w cnocie żył ubogi
Nie dla Ciebie nieba progi
Od bram raju Cię odpędzą
Bo im brzydko waniasz nędzą

Even if you lived in the virtue of poor
Not for you the sky thresholds
From the gates of paradise you stripped
Because the ugly misery tion


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Bóg też bogatemu sprzyja
Przykazanie z nim omija
Prowadzi go jak za rączkę
Raz w rozkosze, raz w rzeżączkę

God also favors the rich
The commandment of the bypasses
Leads him how to handle
Once the pleasures once in gonorrhea


Chwalcie potęgę pieniądza (2x)

Praise the power of money (2x)


Biedny pójdzie raz na kurwy
Już go męczą, głowę urwą
Bogacz z burdla do burdelu
Idzie w szczęściu i weselu

The poor would go once a whore
Already tired of it, head URWA
The rich man in the brothel burdla
He goes in the happiness and gladness


Chwalcie potęgę pieniądza (3x)

Praise the power of money (3X)


Comments

Chwalcie potęgę pieniądza Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.