Lyrics of Vitut susta

Cover image of song Vitut susta by Steen1

Artist:

Vitut susta by Steen1 is part of the album "Salaliittoteoria" .

Tags: Vitut susta free lyrics , Download lyrics, youtube video of Vitut sustaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Vitut susta

Vasta parin Xanorin jälkeen olo alkaa helpottaa.
Parin kaljakorin jälkeen viel jaksaa janottaa. Lääkkeet jeesaa, kun ahdistaa ja vituttaa.
Siks lekurit nii mielellään niit työttömille kirjottaa. Jos taivas tai sun mieli on musta, pala aurinkoo löytyy repusta tai käsilaukusta.
"Hei, se hoitaa vaan työttömyyden aiheuttamaa masennusta." Onnellisten kansakunta tyhjin katsein laahustaa.

After a couple of Xanorin feeling starting to ease.
After a couple of beer basket viel cope thirsty. Jeesaa medications when pain and pissed off.
Lekurit's why their happy to write Niit unemployed. If the sky or sun mind is black, found a piece of suns backpack or handbag.
"Hey, it handles, but depression caused by unemployment." Fortunate nation with empty eyes at slouch.


Ja tsiigaat töllöö, tuijottelet mainoksia. Ihmelaatikko suoltaa aina uusii totuuksia.
Kaikkee mitä ostaa, kunhan saa sen ekan liksan. Kaiken valmiiks valmistaa, sun katseen suunnan varmistaa.
Ja myös sen, et pysyy omat ajatukset poissa, tarpeeks noit vitun aktivistei pyörii muutenkin jaloissa.
Ne sekoilee ja avaa lukot kettutarhoissa. Parempi et salkkarit pyörii näis kokoperheen istunnoissa.

And tsiigaat töllöö, checking out the ads. Miracle box crammed always renew truths.
Kaikkee what to buy, as long as it receives capi liksan. Overall valmiiks manufactures, Sun gaze direction ensured.
And also, you do not keep my thoughts away, enough of the fucking noit aktivistei rotates the legs anyway.
They whack, and open the locks on fox farms. Better you salkkarit rotates women for the whole family sessions.


refrain:
Ja vitut susta, sut voidaan lääkkeil hiljentää.
Vitut susta, aurinko paistaa pidempään.
Vitut susta, ei riitä massit mihinkään.
Vitut susta, vitut susta.
Joo, vitut susta, ja vittu sun tunteista.
Vitut susta, ja sun oloist ankeista.
Vitut susta, hyvää oloo saat napeista.
Vitut susta, vitut susta.

Refrain:
And fuck Susta, SUT can lääkkeil silence.
Fuck Susta, the sun shines longer.
Fuck Susta, not enough POUCHES anything.
Susta Fuck, fuck Susta.
Yeah, fuck Susta, and fuck Sun emotions.
Fuck Susta, and Sun oloist lackluster.
Fuck Susta, good oloo get off the buttons.
Susta Fuck, fuck Susta.


Ja luojalle kiitos kaikist niist hyvist uutisista joit voit lukee Iltalehdest tai Ilta-Sanomista.
Juttui ja valokuvii jostain vitun kohujulkkiksista. Ja sivul 27 pikkujuttu mun kuolleest kaverista.
Mä oon miettiny pitkään ja sen jälkeenki, miten silikoni voi olla tärkeempi kuin ihmishenki?
Elät syrjässä, jopa päivän viimeisenki. Verorahat säästyy, sä oot kuolleena parempi.

And thanks to the creator of kaikist niist hyvist news, did you drink, you can read from or Iltalehdest-Sanomat.
Juttui and photos for some fuckin kohujulkkiksista. And on page 27 kuolleest little thing my guy.
I'm trying to think long and jälkeenki how the silicone may be tärkeempi than human life?
You live off the beaten track, even days viimeisenki. The tax money saved, you're dead the better.


Ja niil masseil voi rakentaa sitä vitun musiikkitaloa vaikkei mun faijal oo viiteen vuoteen ollu asuntoa.
Kukaan ei jaksa miettii, missä äijä yönsä bostaa, sä voi nähdä sen yöllä jos katot ulos ikkunasta.
Sun mielest mä jauhan paskaa, vaik ukko on melkein sokee. Sä et ees jaksa kuunnella tätä vitun sossupokee.
Faijallaki on nappei taskus ihan vitunmoinen määrä, se tietää myös et salaliittoteoria on täällä.

And fish rigging masseil can build houses for the fucking music though my faijal oo five years ollu homes.
No one can wonders where the guy bostaa night, you can see it at night if the caps out the window.
Sun grind my mind I'm shit, even though hubby is almost sokee. You do not ees too tired to listen to this fucking sossupokee.
Faijallaki nappei taskus is so fucking great number, it also knows you're a conspiracy theory here.


refrain

Refrain


Comments

Vitut susta Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.