Lyrics of Pohjanmaa

Cover image of song Pohjanmaa by Johanna Kurkela

Artist:

Pohjanmaa by Johanna Kurkela is part of the album "Kauriinsilmät" .

Tags: Pohjanmaa free lyrics , Download lyrics, youtube video of Pohjanmaa




Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Pohjanmaa

Varis lentää yllä peltoaavan
taivaalla kai kiurun laulu soi
kuka korjaa sielun syvän haavan
kuka hoitaasuuren surun voi
yksin kulkee poika yksinäinen
ilman ainuttakaan auttajaa
kevät on vaan mieli allapäinen
muistaa neitoa hän ihanaa

Crow flies above the incident field
I guess the sky Kiuru song is sung
Who fixes the soul a deep wound
Who can perform a great sadness
alone passes through a lonely boy
without a single helper
Spring is just mind over the head
remember the wonderful lady she


Mutta katso vielä taivahalle
kevään kiurut siellä ilakoi
katso laajaa pohjanmaata poika
eihän kauniimpaa kai olla voi

But the show still taivahalle
Spring larks there ilakoi
see a broad foundation for the country boy
is it suppose to be beautiful, can


Yksin kuluu kevät, yksin kesä
yksin kuljet syksyn hämärään
toisilla on onnen kultapesä
toiset luotu on kai elämään
eihän tätä murhemielen määrää
kukaan pysty täysin mittaamaan
eikä kukaan auta pirttijäärää
jos ei itse käy hän auttamaan

Alone spent spring, summer alone
exclusive driver autumn twilight
others have a chance of gold nest
others created a life I guess
After all this grief of mind the number of
one can fully measure the
and no one will help pirttijäärää
if not, he is self-help


Siis katso vielä taivahalle
kevään kiurut siellä ilakoi
katso laajaa pohjanmaata poika
eihän kauniimpaa kai olla voi

So see even taivahalle
Spring larks there ilakoi
see a broad foundation for the country boy
is it suppose to be beautiful, can


Eihän ole ainut yksinäinen
joku kulkee sua etsien
kerran taipuu onni itsepäinen
löytyy rakkaus toivo kesien
huomenna on päivä toinen sulla
etkä muista tätä ikävää
anna uuden elämäsi tulla
paljon koet ennen hämärää

Surely not the only lonely
someone passes sua seeking
once lucky enough to sway the stubborn
find love hope summers
tomorrow is the day you got second
do not remember this sad
give new life to come
a lot of experience before dusk


Comments





Pohjanmaa Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.