Artist:Tags: Niin kuin siemen free lyrics , Download lyrics, youtube video of Niin kuin siemenTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Niin kuin siemen

Niin kuin siemen kätkee sisällensä suuren puun,
Sydän uskon kautta
Omistaa voi tähdet, kuun.
Tahdon astua näin
Siihen suureen seikkailuun,
Josta kirjoitettu on raamattuun.

As seed masks sisällensä great tree,
Heart faith
Holds may be the stars, the moon.
I want to step on it
The great adventure
Which is written in the Bible.


Niin kuin kevät, joka pajunkissat herättää,
Sinun rakkautesi
Sydäntäni lämmittää.
Elämäni ulos kuorestaan
Kun pilkistää,
Kohta ympärilläkin
Sulaa jää.

As the spring, which raises the catkins,
Your love
Warms my heart.
My life out of its shell
When a peep,
Around the point even
Melting ice.


Niin kuin lähde,
Joka kalliosta pulppuaa,
Sinun sanasi
Mun henkeäni vahvistaa.
Löydän voiman, jolla
Varteni voi kannattaa
Oksat, jotka
Valloittaa maailmaa.

As a source of
Which gushes from the rock,
Your word
Confirms my breath.
I find the strength to
Varteni can not support
Branches which
To conquer the world.


Niin kuin lehdet kohti valkeutta avautuu,
Kädet siunaustasi
Janoten näin ojentuu.
Vailla valoasi
Vihreyteni lakastuu.
Tule, lehteväksi
Tee koko puu.

As the leaves towards the light and opens
Hands blessing
Ojentuu so hungry.
Without your light
The greenery fades.
Come on, leafy
Make the whole tree.


Niin kuin tuuli, joka latvuksia huojuttaa,
Sinun henkesi mua
Tahdossasi taivuttaa.
Täysin antaudun ja
Annan sinun liikuttaa
Aivan minne
Tuuli vain puhaltaa.

Like the wind, which tops rock,
You have your life in me
Tahdossasi bent.
I surrender completely and
I'll let you move
Exactly where
The wind just blows.


Niin kuin oksat, jotka
Satoa jo kypsyttää,
Tahdon palvella ja
Kantaa myöskin hedelmää,
Tuhansittain
Uskon siemeniä synnyttää,
Niitä yli koko maan levittää.
Niitä yli koko maan levittää.

As the branches which
Harvest, already matured,
I want to serve and
The stock is also a fruit,
Thousands
Seeds of faith to give birth,
They are spread over the entire country.
They are spread over the entire country.


Comments

Niin kuin siemen Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.