Artist:

Niewiele chciał by Edyta Geppert is part of the album "Historie Prawdziwe" .

Tags: Niewiele chciał free lyrics , Download lyrics, youtube video of Niewiele chciałTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Niewiele chciał

Niewiele chciał, niewiele miał
I życie, jakie było, brał otwarcie
W dziurawe swe kieszenie dwie
Ładował szczęście swe i żarcie

Few wanted to, had little
And a life that was, he openly
The two holes in his pockets
Fortunately, its load and joke


Nikogo nie miał poza jedną
Co tak jak on też była biedną
I wszyscy wielkim kołem ją mijali
Nikt nie chciał poznać nigdy jej
Lecz czasem gdzieś, na drodze swej
Spojrzenia ich i biedy się spotkały

No one had but one
What's just as he was also poor
And they passed it to the big wheel
Nobody ever wanted to know her
But sometimes somewhere, on their way
Their eyes met, and poverty is


Nie jeden pod jej ciosem padł
I nie pozostał nawet ślad z człowieka
On jeden na nią sposób miał
Bo jak o własną żonę dbał i klepał

Not one of her blow fell
I did not remain even a trace of the man
He alone was on her way
Because, as he cared for his wife and patted


I już miał złożyć wieczny ślub
Na miłość, wierność aż po grób
Gdy biedę nawiedziła chęć rozstania
Nędznego życia miała dość
I coraz większa brała ją złość
Gdy on zabierał się do jej klepania

I already had made an eternal vow
For goodness, faithfulness to the grave
When struck by the desire of parting poverty
Had a pretty miserable life
I took it more and more angry
When he took to its pat


A to był błąd, odeszła stąd
Zrozumiał, że jak dziecko jest naiwny
bo apetyt rósł i malał luz
Więc fason bardziej trzymał sztywny

And it was a mistake, she went away
He understood that as a child is naive
cause decreased appetite and increased clearance
So he held a more rigid fashion


Samotność trwała niezbyt długo
Bo z jednej biedy popadł w drugą
Czy warto było przed nią tak uciekać
Tak było jest i tak już będzie
Bo biedy dzisiaj pełno wszędzie

Loneliness lasted too long
Because of poverty fell from one to the other
Was it worth it just to escape from
So it was already is, and will
Because today, full of poverty everywhere


Tak było jest i tak już będzie
Bo biedy dzisiaj pełno wszędzie
A człowiek lubi czasem coś poklepać (3x)

So it was already is, and will
Because today, full of poverty everywhere
A man likes something sometimes pat (3x)


Comments

Niewiele chciał Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.