Cover image of song Hän tanssi kanssa enkeleiden by Yö

Artist:Tags: Hän tanssi kanssa enkeleiden free lyrics , Download lyrics, youtube video of Hän tanssi kanssa enkeleiden
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Hän tanssi kanssa enkeleiden

Hän tanssi kanssa enkeleiden
Tanssi pienen tanssin
Vaan tiedän etten koskaan voi häntä unohtaa

She danced with the angels
Dance a little dance
But I know I can never forget him


Palat pienet nuo, edessäni nään
Joita paikoilleen en saanut milloinkaan
Sen jo tiedän miten synnytään ja miten täältä lähdetään
Vaan tärkeintä en tiedä kuitenkaan

Small pieces of these, I see before me
I did not get that in place at any time
Its already know how to avoid and how to source from here
But most importantly I do not know, however,


refrain:
Kun suljen silmät niin hän on täällä taas
Ja taas voin nähdä jokaisen askeleen
Voin nähdä, voin elää ja voin unohtaa
Voin tuntea sen kaiken uudelleen

Refrain:
When I close my eyes so he is here again
And while I can see every step
I can see, I live and I can not forget
I can feel it all over again


refrain2:
Kun hän vain tanssi kanssa enkeleiden
Tanssi pienen tanssin
Lähti näytöksensä jälkeen kun tulenliekki vaan
Hän tanssi kanssa enkeleiden
Vain yhden valssin
Vaan tiedän etten koskaan voi häntä unohtaa

refrain2:
When he's just dancing with the angels
Dance a little dance
Left after the show when a flame of fire, but
She danced with the angels
Only one of the waltz
But I know I can never forget him


Suuret kellot asemien hiljaisten
Niitä ihminen ei osaa pysäyttää
Ja viimeiset tilit kun maksetaan
Mistä tietää kuinka paljon käteen jää

Large bells silent stations
These people can not stop
And when the last accounts payable
How do I know how much we will be left


refrain2

refrain2


refrain

Refrain


Kun hän vain tanssi kanssa enkeleiden
Tanssi pienen tanssin
Lähti näytöksensä jälkeen kuin tulenliekki vaan
Hän tanssi kanssa enkeleiden
Vain yhden valssin
Vaan tiedän etten koskaan voi nähdä kauniimpaa

When he's just dancing with the angels
Dance a little dance
After the show went on as a flame of fire, but
She danced with the angels
Only one of the waltz
But I know I'll never be able to see more beautiful


Tanssi kanssa enkeleiden
Tanssi pienen tanssin
Lähti näytöksensä jälkeen kuin tulenliekki vaan
Tanssi kanssa enkeleiden
Vain yhden valssin
Vaan tiedän etten koskaan voi häntä unohtaa

Dance with Angels
Dance a little dance
After the show went on as a flame of fire, but
Dance with Angels
Only one of the waltz
But I know I can never forget him


Comments

Hän tanssi kanssa enkeleiden Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.