Artist:Tags: Filozofia małżeńska free lyrics , Download lyrics, youtube video of Filozofia małżeńskaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Filozofia małżeńska

Żadnego cudu nie ma
Żadnego trudu nie ma
Dam tylko znak oczyma
On już wszystko wie
Żadnych zaklinań nie ma
I wypominań nie ma
Nic przecież go nie trzyma
Chce - to dobrze
A nie chce - to nie
Ale chce

There is no miracle
Does not have any difficulty
I'll give just a sign of eyes
He already knows everything
There is no zaklinań
And no wypominań
Nothing, after all it does not hold
I want to - it's good
And I do not want - it's not
But he wants


Więc pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb
Pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb
Nie drugiego dnia po ślubie, to za późno, ty go trzep
Pierwszego dnia po ślubie, póki świeży ten chleb

So the first day after the wedding it immediately in the head
On the first day after the wedding it immediately in the head
Not on the second day after the wedding, it's too late, you go scutched
On the first day after the wedding, until the bread fresh


refrain:
I kocha cię, szanuje cię
Całuję cię za to, że
Dostał w łeb ten pierwszy raz
We właściwy czas

refrain:
I loves you, respects you
I kiss you for that
He got in your head the first time
The right time


Żadnych zaklinań nie ma
I wypominań nie ma
I na nic się nie zżyma
Tylko z ręki je
I zawsze w domu zgoda
I sam mi wszystko poda
Bo na to jest metoda
Moja mama przed ślubem
Nauczyła i mnie

There is no zaklinań
And no wypominań
And nothing zżyma
Just hand them
And always in the house consent
And give me all alone
Because it is the method
My mom before the wedding
And taught me


Że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb
Pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb
My to znamy, bo na Kubie to codzienny nasz chleb
Że pierwszego dnia po ślubie od razu go w łeb

That first day after the wedding it immediately in the head
On the first day after the wedding it immediately in the head
We know this because Cuba is our daily bread
That first day after the wedding it immediately in the head


refrain

refrain


Comments

Filozofia małżeńska Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.