Lyrics of Cyrk

Artist:Tags: Cyrk free lyrics , Download lyrics, youtube video of CyrkTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Cyrk

Hej, drodzy Państwo, już za chwilę
Jednych to śmieszy, innych wzrusza
Róże, anioły i motyle
Magik wyciągnie z kapelusza
Oto nadchodzi, orkiestra tuż
Zachwyt widowni - jak nosi frak
Ktoś rzuca różę z bocznych lóż
A mistrz się kłania, daje znak
I nagle w dłoni mu zakwita
Burzą fioletu i czerwieni
Wspaniałość kwiatów rozmaita
Którą za chwilę w ptaka zmieni

Hey, dear Madam, in a moment
Some are funny, others touching
Roses, angels and butterflies
The magician draws from a hat
Here comes the orchestra just
Admiration of the audience - like wearing tuxedo
Someone throws a rose from the side lodges
A champion bows, gives the sign
And suddenly it blossoms in her hand
Purple and red storm
Magnificent flower variety
Which is about a bird changes


refrain:
Bo to jest cyrk, wesołe łzy
Od braw widowni namiot drży
Cekiny, złoto, świateł blask
Lew na huśtawce, bicza trzask
W za dużych butach ryży Bim
Niezłym aktorem kiedyś był
Romeo, Hamlet, Konrad, Cyd
Już nie pamięta tego nikt
Pod maską błazna chowa twarz
Przyjrzyj się dobrze - znasz ją, znasz
Bo to jest cyrk, muzyka gra
I gorzki uśmiech, wesoła łza

refrain:
Because it is a circus, merry tears
Applause from the audience shaking tent
Sequins, gold, light shine
Lion on the swing, whip cracking
In a large russet boots Bim
A good actor once was
Romeo, Hamlet, Konrad, Cyd
I no longer remember this one
Under the hood hides his face jester
Take a good look - you know it, you know
Because it is a circus, the music is playing
And a bitter smile, happy tears


Nie ma strachu, ni ryzyka
Panowie, panie i panienki
Tygrys nie gryzie, kozły fika
Chociaż treserka jest bez ręki
Oto na koniu dyrektor sam
W ręku ma władzę i bicze dwa
Falują biusty pięknych dam
A tam, w orkiestrze, cicho gra
Za rudą małpkę dziś przebrana
Śmieszna garbuska, płacząc skrycie
Która jest właśnie zakochana
I już nie magia to, lecz życie

There is no fear, nor the risk
Gentlemen, ladies and girls
A tiger does not bite, bucks kicks
Although the trainer is not in stock
Here the director himself on a horse
In his hand he has the power and whips two
Heaving breasts beautiful ladies
And there, in the orchestra, playing softly
With ginger monkey dressed today
Garbuska funny, crying secretly
Which is just in love
And now it's not magic, but life


refrain

refrain


Comments

Cyrk Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.